top
 
 
 
РЕЗОЛЮЦІЯ міжконфесійного онлайн-круглого столу «ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО КАПЕЛАНСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
П'ятниця, 26 лютого 2021, 19:41

26 лютого 2021 року, Україна

УСВІДОМЛЮЮЧИ необхідність впровадження інституту професійного капеланства у сфері охорони здоров’я України, який ефективно функціонує у багатьох країнах світу,

ПІДКРЕСЛЮЮЧИ важливість створення умов для належного забезпечення релігійних прав і потреб та духовної підтримки пацієнтів і персоналу закладів охорони здоров’я,

КОНСТАТУЮЧИ, що в багатьох закладах охорони здоров’я України вже здійснюється душпастирське служіння капеланами-волонтерами, а в окремих закладах охорони здоров’я введено штатні посади священнослужителів,

РОЗУМІЮЧИ потребу в консолідації зусиль держави та релігійної і професійної спільнот у справі створення інституту капеланства у сфері охорони здоров’я,

учасники круглого столу ПРОПОНУЮТЬ:

1. Міністерству охорони здоров’я України та Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій у найближчій перспективі відновити діяльність та оновити склад Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій.

2. Міністерству охорони здоров’я України відновити діяльність та оновити склад Робочої групи з питань впровадження капеланства у сфері охорони здоров’я, утвореної наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.06.2019 № 1321.

До складу Робочої групи включити представників Міністерства охорони здоров’я України та Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій.

Завданнями Робочої групи визначити розробку проєктів наступних документів:

- Концепція та План дій щодо впровадження професійного капеланства у сфері охорони здоров’я України;

- Примірні програми клінічної капеланської (душпастирської) підготовки;

- Положення про капеланство у сфері охорони здоров’я України;

- Зміни до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» та Схем тарифних розрядів (в частині включення відповідних капеланських професій);

- Примірні нормативи потрібної чисельності капеланів в закладах охорони здоров’я.

3. Громадській раді при Міністерстві охорони здоров’я України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій:

- розглянути та схвалити на засіданні проєкти документів, зазначені у пункті 2 цієї Резолюції;

- обговорити на засіданні питання перспективи розробки та прийняття проєкту Закону України «Про капеланство у сфері охорони здоров’я»;

- ініціювати зустріч з приводу законодавчого забезпечення впровадження капеланства у сфері охорони здоров’я України з народними депутатами України, представниками Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

4. Релігійним організаціям України активізувати процес створення та/або розвитку капеланського служіння у сфері охорони здоров’я шляхом:

- формування профільних капеланських структурних підрозділів на національному, регіональному та місцевому рівнях;

- забезпечення добору та підготовки капеланських кадрів.
    
5. Громадській організації «Асоціація капеланів в охороні здоров’я України»:

- активізувати роботу щодо формування регіональних відокремлених підрозділів;

- розпочати підготовку до проведення у поточному році всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з актуальних питань капеланського служіння у сфері охорони здоров’я;

- розробити:

- Етичний кодекс капелана в охороні здоров’я України;

- Професійний стандарт капелана в охороні здоров’я України.