top
 
 
 
Створено уніфіковану програму підготовки помічників капеланів для потреб охорони здоров’я
Субота, 25 липня 2020, 14:34

2020 07 25 GR MOZВажливим кроком на шляху до впровадження спеціалізованої підготовки капеланських кадрів для потреб національної системи охорони здоров’я стала розробка та подача для розгляду та експертизи до МОЗ України проєкту Навчального плану та уніфікованої програми циклу спеціалізації «Клінічна душпастирська освіта початкового рівня» підготовки помічників капеланів в охороні здоров’я.

Програма була створена в рамках діяльності Робочої групи МОЗ України з питань впровадження капеланства у сфері охорони здоров’я, утвореної наказом МОЗ України від 07.06.2019 № 1321 з ініціативи Громадської ради при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою церков і релігійних організацій.

Передбачається, що підготовка за даною програмою здійснюватиметься на етапі післядипломної освіти в закладах медичної і духовної вищої та післядипломної освіти. Контингент слухачів включатиме працівників релігійних організацій, які мають ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) незалежно від галузі знань та виконують обов’язки щодо допомоги капеланам у здійсненні душпастирської опіки в закладах охорони здоров’я. Цикл підготовки за цією програмою також зможуть проходити у форматі вибіркової навчальної дисципліни за спеціалізацією студенти старших курсів закладів вищої духовної освіти, які здобувають вищу освіту першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 041 «Богослов’я», якщо це передбачено відповідною освітньою програмою.

Метою вивчення даного циклу спеціалізації є формування у слухачів (студентів) теоретичних, методологічних засад та важливих умінь і практичних навичок щодо надання дієвої допомоги капеланам в організації та здійсненні душпастирської опіки, а також ‒ елементарних заходів суміжних видів допомоги (психологічної, медичної, соціальної) в сфері охорони здоров’я.

Основними питаннями, що вивчаються на цьому циклі, є: теоретико-богословські, організаційно-правові, соціально-етичні засади, психологічні і медичні основи та духовно-практичні аспекти здійснення душпастирської діяльності в сфері охорони здоров’я.

Враховуючи мультидисциплінарний й міжконфесійний характер капеланської (душпастирської) діяльності у сфері охорони здоров’я та практико-орієнтований підхід до професійної підготовки капеланів, до складу робочої групи з розробки даної програми увійшли фахівці – представники різних релігійних конфесій та різних спеціальностей (охорони здоров’я, богослов’я, психології, соціальної роботи, права), які мають досвід викладацької та практичної капеланської (душпастирської) або соціальної, правозахисної, громадської діяльності у сфері охорони здоров’я.

Головою робочої групи став президент ГО «Асоціація капеланів в охороні здоров’я України» Сергій Убогов. В якості рецензентів програми виступили: ректор Київської православної богословської академії, професор, протоієрей Олександр Трофимлюк, проректор з науково-педагогічної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика, професор Олександр Толстанов, завідувач кафедри психіатрії і психотерапії факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, професор Олександр Фільц.

Програма схвалена Комісією з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та Громадською радою при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій.

УПЦ як член громадської ради МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою церков і релігійних організацій в лиці голови Синодального відділу з питань охорони  здоров’я та пастирської опіки медичних закладів митрополита Філарета прийняла участь в розробці зазначеної програми у складі робочої групи.

Наразі триває робота щодо розробки проєкту Навчального плану та уніфікованої програми циклу спеціалізації «Клінічна душпастирська освіта базового рівня» підготовки капеланів в охороні здоров’я, що плануються до імплементації у систему підготовки працівників релігійних організацій, які здійснюють душпастирське служіння у закладах охорони здоров’я, в тому числі на волонтерських засадах.

Прес-служба ГО «Асоціація капеланів в охороні здоров’я України»